การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  


ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  จะดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน  1  หลักสูตร  ดังนี้

  1. หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม         ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน
 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
พัฒนาครูและบุคลากร
26  เมษายน  2562