ร่วมพิธีวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ 10  


ร่วมพิธีวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ 10

 
 
25  มิถุนายน  2562