สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2562  


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
    เอกสารไฟล์แนบที่ 3
    เอกสารไฟล์แนบที่ 4
    เอกสารไฟล์แนบที่ 5
    เอกสารไฟล์แนบที่ 6
    เอกสารไฟล์แนบที่ 7
    เอกสารไฟล์แนบที่ 8
    เอกสารไฟล์แนบที่ 9
 
10  กรกฎาคม.  2562