การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสป.สุราษฎร์ธานี 3  


การประกาศเจตจำนงสุจริต
ในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
กฎหมาย
10  กรกฎาคม.  2562