การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา  


1.หนังสือแจ้งรร.รับย้ายประจำปี

2.แบบคำร้องขอย้าย

3.ประกาศรายละเอียดประเมินศักยภาพผู้บริหาร

4.ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา(รอบย้า

5.หลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหาร ว 24-60

6.หลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหาร ว 9-54

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
    เอกสารไฟล์แนบที่ 3
    เอกสารไฟล์แนบที่ 4
    เอกสารไฟล์แนบที่ 5
    เอกสารไฟล์แนบที่ 6
 
5  สิงหาคม  2562