บันทึกข้อมูลอัตราจ้างธุรการ/นักการ-ภารโรง ของสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ 2562  


 กด Link 

 
 
Admin
กลุ่มนโยบายและแผน
30  สิงหาคม  2562