งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 69  


     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 69 

ปีการศึกษา2562 ในระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2562 

Linkwebsite : https://south69.sillapa.net/sp-sni3/

 
 
Admin
กลุ่มนโยบายและแผน
4  กันยายน  2562