รับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง  


รับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
บุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18  ตุลาคม  2562