การตรวจสภาพอาคารเรียน โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม  


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนางเลิศลักษณ์ ขอจุลซ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ นางสาวรัชนี ธรรมเดโช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้เข้าตรวจสอบสภาพอาคารเรียนของโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประกอบการพิจารณาการรื้อถอน/ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการอาคารเรียนที่ชำรุด

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
7  พฤศจิกายน  2562