ประชุมชี้แจงการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านทาง Video Conference  


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านทาง Video Conference        ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 เพื่อให้การการดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

 
 
นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
19  พฤศจิกายน  2562