การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2  


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 เป็นประธานในการประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 2)  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 เพื่อให้การการดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

 
 
นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
25  พฤศจิกายน  2562