ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  


 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
บุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
23  ธันวาคม  2562