ประกาศบัญชีรายละเอียดข้อมูลตำแหน่งว่างของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ตำแหน่งครู)  


 

 

ประกาศบัญชีรายละเอียดข้อมูล

 

ตำแหน่งว่างของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

(ตำแหน่งครู)

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
บุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
9  มกราคม  2563