การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)  


การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

 

1. ไฟล์หนังสือราชการ

 

2. ไฟล์ประกาศ

 

3. ไฟล์แบบคำร้องขอย้าย

 

4. ไฟล์ประกาศรายละเอียดประเมินศักยภาพผู้บริหาร

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
    เอกสารไฟล์แนบที่ 3
    เอกสารไฟล์แนบที่ 4
 
บุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
28  มกราคม  2563