ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  


ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และจัดส่งใบสมัครได้ที่คุณแอน โทรศัพท์ /ID Line : 0908867372 email : training.su2016@gmail.com ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.thailocalsu.com 

 
 
พัฒนาครูและบุคลากร
4  กุมภาพันธ์  2563