ประชุมคณะกรรมการบริหาร RT/NT ระดับศูนย์สอบ  


วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายเดโช  ขวัญพุฒ รอง ผอ.สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test :RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
7  กุมภาพันธ์  2563