โครงการเข้าค่ายส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน ประจำปี 2563  


 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน ประจำปี 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
    เอกสารไฟล์แนบที่ 3
 
7  กุมภาพันธ์  2563