การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2563  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝากประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2563" ผู้สนใจสมัครสามารถขอรับรายละเอียดหลักเกรฑ์การสมัครและใบสมัครได้ที่ กลุ่มสืบสานวัฒธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือทาง http://culture.go.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ ด้านล่าง

 

 
 
 
 
 
7  กุมภาพันธ์  2563