ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารประกอบปฏิรูป 2542 โรงเรียนบ้านควนสูง  


 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
7  กุมภาพันธ์  2563