สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการลงบันทึกข้อมูลในระบบ nispa  


วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการลงบันทึกข้อมูลในระบบ nispa ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
11  กุมภาพันธ์  2563