ประชุมพิจารณาโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  


วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 และนายเดโช  ขวัญพุฒ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
12  กุมภาพันธ์  2563