ผอ.สพป.สฎ.3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  


วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายสำเริง  สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธาน  ในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดบางสวรรค์

 
 
20  กุมภาพันธ์  2563