สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่  


วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายสำเริง  สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 และนายเดโช  ขวัญพุฒ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 ท่าน คือ นางจิตติพร  ปรีชา และ นางพริ้มเพรา  บุปผา ณ ห้องประชุม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
24  กุมภาพันธ์  2563