ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2020  


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2020 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asti.org.my และสมัครไปยังผู้จัดโดยตรง ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
25  กุมภาพันธ์  2563