ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2563 โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานไปที่ โทรสารหมายเลข 0 2643 4988 หรืออีเมล์ wacthai@gmail.com รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
25  กุมภาพันธ์  2563