สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับตำแหน่งใหม่  


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี และนิเทศการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับตำแหน่งใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 26–27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องวิภาวดีแกรนด์บอลรูม อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสำเริง  สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุม และนายเดโช ขวัญพุฒ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพรศักดิ์  อ่ำใหญ่ ข้าราชการบำนาญ (อดีต ผอ.รร.วัดรัตนาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และผู้อำนวยการกลุ่มของสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในภารกิจงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
 
26  กุมภาพันธ์  2563