ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ท่านรองมนูญ รักดี  


วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นายสำเริง  สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 และนายเดโช  ขวัญพุฒ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร สถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายมนูญ  รักดี ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
    เอกสารไฟล์แนบที่ 3
 
2  มีนาคม  2563