ประชาสัมพันธ์ "การประกันสังคมมาตรา 40"  


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ขอเป็นเครือข่ายในการสร้างการรับรู้ และเข้าถึงความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของรัฐตามกฎหมายการประกันสังคมมาตรา 40 ให้แก่เยาวชน

รายละเอียดสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
    เอกสารไฟล์แนบที่ 3
    เอกสารไฟล์แนบที่ 4
    เอกสารไฟล์แนบที่ 5
    เอกสารไฟล์แนบที่ 6
 
6  มีนาคม  2563