ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพยนตร์สั้น(Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ "ครูดี...ที่รัก  


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดการประกวดภาพยนตร์สั้น(Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ "ครูดี...ที่รัก"

จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นฯ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th และเฟสบุ็คแฟนเพจ : ครูดี 360 องศา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735(ในวันและเวลาราชการ)

 
 
6  มีนาคม  2563