ประชาสัมพันธ์ "การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7  


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2563 ณ เวทีกลางWALAILAK DAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cultural.wu.ac.th/archives/12777

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งใบสมัครไปยัง 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์ 0-7567-2509-10 โทรสาร 0-7567-2507

E-mail: cultural.wu@gmail.com

หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2563

 

 

 

 
 
6  มีนาคม  2563