สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  


วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นายเดโช  ขวัญพุฒ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 และ นายมนูญ  รักดี รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับบุคลากรเพื่อแจ้งข้อราชการ และข่าวความเคลื่อนไหวในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 
 
9  มีนาคม  2563