สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน 2563) ประจำปี 2563  


 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
18  มิถุนายน  2563