พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2563  


วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายเดโช  ขวัญพุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2563 ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ.

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
24  มิถุนายน  2563