สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดสอบเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  


นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563 ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา 5 สาขาวิชาเอก ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยในการจัดสอบดังกล่าวมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณะสุขคัดกรองวัดไข้ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และคณะกรรมการจัดสอบ ผู้เข้าสอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้อสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
27  มิถุนายน  2563