สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2563  


วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสำเริง  สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นายเดโช  ขวัญพุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ นายมนูญ  รักดี   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
1  กรกฎาคม.  2563