พบปะ และกล่าวให้โอวาทข้าราชการครูบรรจุใหม่  


วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสำเริง  สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       สุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้พบปะ และกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14 ราย ที่มาจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.ค.ศ.16) ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
2  กรกฎาคม.  2563