สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมต้อนรับนักวิชาการพัสดุ  


วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสำเริง  สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นางจตุพร  คงอภัย ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
2  กรกฎาคม.  2563