หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19  


วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายประชาคม  จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
2  กรกฎาคม.  2563