สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  


วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายเดโช ขวัญพุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านควนสระ อำเภอชัยบุรี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 อำเภอบ้านนาสาร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและเก็บรวบรวมข้อมูล      ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เพื่อประกอบคำขอตั้งงบประมาณสำหรับสร้างและซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายต่อไป

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
3  กรกฎาคม.  2563