สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมบูรณาการ การประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่  


วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมบูรณาการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ อำเภอเคียนซา และโรงเรียนบ้านบางปาน อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
3  กรกฎาคม.  2563