พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2563  


วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายเดโช  ขวัญพุฒ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนายมนูญ  รักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2563 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
8  กรกฎาคม.  2563