พัฒนาตนเองด้วยระบบ online  


คลิก http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourse.asp - สำนักงาน ก.พ.ร.
คลิก https://www.thaihonesty.org/ - สุจริตไทย
คลิก https://tdga.dga.or.th/index.php/th/ - สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
คลิก https://sites.google.com/surat3.go.th/kruthai/  - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
 
 
พัฒนาครูและบุคลากร
11  สิงหาคม  2563
 
 
ชื่อ - สกุล : 
ความคิดเห็น : 
เบอร์โทรศัพท์ :