สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  


 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
การเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงิน
9  พฤศจิกายน  2563