สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  


วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.นายสำเริง  สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3   เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา   ณ วิภาวดีแกรนด์บอลรูม ตลาดแม่โสภา อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
11  พฤศจิกายน  2563