สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2563  


วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นายสำเริง  สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนางสุริยา  เครือรัตน์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2563 ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมบุญรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ.

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
11  พฤศจิกายน  2563