สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรองเท้าให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  


วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรองเท้าให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมบัวบุญนุสรณ์ (อาคาร 5) โรงเรียนเวียงสระ โดยมี นายพีระ  กาญจนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 เป็นประธานในพิธี

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
11  พฤศจิกายน  2563