ผอ.สพป.สฎ.3 เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ผอ.สพป.สฎ.1  


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วย นางสุริยา เครือรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าคารวะ นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมทั้ง ร่วมแสดงความยินดีกับ  นายจุติพร  ขาวมะลิ และ ดร.สุชาดา  ลิ่มสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
12  พฤศจิกายน  2563