ผอ.สพป.สฎ.3 พบปะและให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท  


วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พบปะและให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในโอกาสที่เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ในหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 3  ระหว่างวันที่ 9 – 30  พฤศจิกายน 2563

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
13  พฤศจิกายน  2563