สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดประชุมการบริหารงานธุรการ  


วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสำเริง  สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมการบริหารงานธุรการของแต่ละกลุ่มงานในสังกัด เพื่อให้การบริหารงานสำนักงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
17  พฤศจิกายน  2563