สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  


วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 น. นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ให้แก่นางลักขณา  เชาวเลิศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
17  พฤศจิกายน  2563